Văn bản
Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện phong trào "Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp" trên địa bàn quận Hải Châu năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 226-KH/TĐTN-BTG ngày 18/02/2016 của Thành Đoàn Đà Nẵng và Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 23/02/2016 của UBND quận Hải Châu về việc tổ chức triển khai, thực hiện Phong trào “Ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp”. Ban Thường vụ Quận Đoàn Hải Châu xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Phong trào “Ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp” trên địa bàn quận Hải Châu năm 2016, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao nhận thức vai trò của tuổi trẻ chung tay cùng cộng đồng trong việc xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị nhằm xây dựng thắng lợi Đề án “Đà Nẵng – thành phố môi trường” và Chỉ thị 43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sự sáng tạo và trách nhiệm của thanh niên góp phần bảo vệ môi trường, làm giảm tối đa các địa điểm, khu vực ô nhiễm môi trường hoặc không đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Chú trọng vai trò của chi đoàn khu dân cư trong việc thực hiện phong trào và tham gia giám sát chất lượng về: dịch vụ vệ sinh môi trường, thu gom rác theo giờ, các mô hình môi trường đang thực hiện…

- Hoạt động phải đảm bảo tính thiết thực, chú trọng mảng xanh đô thị, tăng cường hoạt động trồng, chăm sóc cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ tạo diện mạo mới về cảnh quan cho thành phố “Văn hóa, văn minh”.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức trong đoàn viên thanh niên

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa Phong trào “Ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp”, Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 02/3/2012 của UBND thành phố, phổ biến các quy định mới về bảo vệ môi trường đến với từng nhóm đối tượng đoàn viên thanh niên nhằm tăng cường sự quan tâm đến môi trường, duy trì nề nếp và ý thức tự giác dọn vệ sinh vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần tại khu dân cư, nơi công cộng, phạm vi trong và ngoài cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục duy trì và nhân rộng “Tuyến đường thanh niên văn minh đô thị” tại cơ sở, tuyên truyền rộng rãi về Góc quảng dán quảng cáo miễn phí của Đoàn Thanh niên, phối hợp ngăn chặn các trường hợp dán quảng cáo, rao vặt sai quy định và vi phạm trật tự vỉa hè trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận

- Khuyến khích đoàn viên, thanh niên và nhân dân phản ánh, cung cấp các hình ảnh, clip về hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường, đặc biệt là tình trạng đổ giá hạ, xà bần không đúng nơi quy định về các cơ quan liên quan và các đơn vị Đoàn trực thuộc để kịp thời phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng và kịp thời chấn chỉnh.

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc phát triển tốt các mô hình, cách làm hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng Phong trào “Ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp”, đồng thời tuyên truyền để nhân rộng trên địa bàn toàn quận. Đối với các đơn vị chưa thực hiện tốt, cần phản ánh cụ thể và kịp thời để rút kinh nghiệm.

- Tổ chức đánh giá, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để động viên, khuyến khích phong trào ngày càng phát triển sâu rộng.

          2. Tổ chức các đợt ra quân thực hiện hành động cụ thể Phong trào “Ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp”.

+ Thời gian:   Định kỳ vào các ngày chủ nhật hàng tuần

+ Nội dung:

- Tổ chức ra quân có trọng tâm, trọng điểm và duy trì thường xuyên nhằm xử lý hiệu quả các khu vực, điểm ô nhiễm môi trường ở khu dân cư, nơi công cộng, lô đất trống, cống rãnh, kênh mương, khu công nghiệp; giải quyết triệt để các bảng quảng cáo, rao vặt mất mỹ quan trên các tuyến đường, trong khu vực đô thị; đảm bảo vệ sinh tại các bãi biển, khu vực tập trung khách du lịch. Tiếp tục thực hiện theo chủ đề hoặc đặc thù địa phương, đơn vị.

- Vận động và tạo điều kiện để các tổ chức, câu lạc bộ tình nguyện về bảo vệ môi trường ở địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường tham gia vào công tác bảo vệ môi trường của quận.

- Vận động, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia hoặc đóng góp kinh phí trồng cây xanh công cộng, trồng, chăm sóc duy trì cây xanh trên các khu đất quy hoạch công viên, vườn hoa trên các tuyến đường, khu dân cư.

- Các cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức trồng cây xanh trong khuôn viên, các tuyến đường xung quanh nhằm tạo cảnh quan, điều hòa môi trường không khí.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

  1. Quận Đoàn

  - Căn cứ kế hoạch của Thành Đoàn và UBND quận xây dựng kế hoạch triển khai Phong trào “Ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp” trên địa bàn quận đến các cơ sở Đoàn trực thuộc, xác định đây là công tác thường xuyên, liên tục và tự giác của ĐVTN trên toàn quận.

- Tích cực phối hợp với các ban, ngành, hội đoàn thể trong việc tập trung ra quân tuyên truyền để tiến tới chấm dứt 03 nhóm hành vi không phù hợp với nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

- Chỉ đạo sát sao các cơ sở Đoàn trực thuộc, chú trọng việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong cán bộ, ĐVTN và nhân dân về vệ sinh môi trường và giữ gìn cảnh quan đô thị tại cơ quan, đơn vị, địa phương nơi cư trú.

- Định kỳ báo cáo kết quả về Thành Đoàn lồng ghép trong báo cáo tháng.

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc

- Xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp” tùy theo tình hình địa phương, đơn vị.

- Chủ động xác định những mục tiêu trọng tâm gắn với yêu cầu giải quyết những tồn tại của địa phương, đơn vị theo phương châm thiết thực, cụ thể, phục vụ lợi ích cán bộ, ĐVTN và cộng đồng để động viên sự tham gia, hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân.

- Tổ chức thực hiện và hàng tuần báo cáo kết quả về Quận Đoàn (theo mẫu đính kèm).

 

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp” trên địa bàn quận Hải Châu năm 2016, Ban Thường vụ Quận Đoàn Hải Châu đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả./.

 

Văn bản: /uploads/image/files/KH%20Ngay%20chu%20nhat%20Xanh%20-%20sach%20-%20dep%20nam%202016.doc

Các văn bản khác
Thông tin tuyển dụng lao động làm việc tại Công ty Danieli Co.ltd Công văn về việc phổ biến website tìm kiếm liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ Công văn v/v tổ chức cổ vũ bóng đá văn minh, an toàn Bộ tài liệu Infographic về 6 bài học lý luận chính trị TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 11/2017 CÔNG VĂN TRIỂN KHAI PHIẾU TRẮC NGHIỆM TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT TRẺ EM NĂM 2016 NGHỊ ĐỊNH 71/2016/NĐ-CP NGÀY 01/7/2016 CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 – 01/01/2017) và 20 năm thành lập quận Hải Châu (23/01/1997 – 23/01/2017) Kế hoạch tham gia cuộc thi trực tuyến "Chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu" Công văn đôn đốc kết triển khai kết nạp lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công văn v/v tổ chức ra quân thực hiện Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp trong Tháng Thanh niên 2016 Chương trình chi tiết Hội trại "Tự hào Tuổi trẻ Hải Châu" năm 2016 KẾ HOẠCH Triển khai Công trình thanh niên năm 2016 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Bí thư Quận Đoàn Hải Châu tại cuộc họp giao ban 03 khối vào ngày 19/02/2016 THÔNG TRI TRIỆU TẬP Cán bộ, ĐVTN tham gia Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2016 và Ngày hội “Nghi thức Đội – Múa hát tập thể” năm học 2015 - 2016 Kế hoạch Tổ chức Hội trại “Tự hào tuổi trẻ Hải Châu” năm 2016 Thông tri triệu tập cán bộ, ĐVTN tham dự Lễ giao, nhận quân năm 2016 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch Công tác thanh niên năm 2016 trên địa bàn quận Hải Châu Công văn v/v báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2015 Công văn v/v tiếp tục cảm hóa, giúp đỡ thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn quận Hải Châu
hình ảnh hoạt động tiêu biểu
Liên kết website
  • HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG

  • QUẬN ĐOÀN NGÔ QUYỀN - HẢI PHÒNG

  • QUẬN ĐOÀN THANH KHÊ

  • THÀNH ĐOÀN BUÔN MA THUỘT

  • THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG

  • TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

  • UBND QUẬN HẢI CHÂU

  • UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

© Copyright 2015 - Quận Đoàn Hải Châu
Địa chỉ: 329 Lê Thanh Nghị, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236 3822918.
Email: quandoanhaichau2008@gmail.com.
Website: http://www.quandoanhaichau.org.vn.

noi that tre em| xe đẩy em bé| đèn pin siêu sáng| Phòng ngủ đẹp Nội thất phòng ngủ Giường ngủ đẹp Sofa da Sofa góc doc truyen online| truyen tien hiep| truyen sac hiep

1995477
Powered (+) Designed
Vietstar Media