Công văn về ban hành chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Thực hiện Hướng dẫn số 87-HD/TWĐTN-BTG ngày 28/03/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc “hướng dẫn học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên”; Công văn số 724-CV/TWĐTN-BTG ngày 14/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc ban hành chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018, Ban Thường vụ Thành Đoàn ban hành 02 chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên năm 2018 trên website: thanhdoandanang.org.vn và trang Fanpage: Tuổi trẻ Đà Nẵng.

Việc học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của các cấp bộ Đoàn. Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các quận, huyện Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả một số nội dung như sau:

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về nội dung chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên năm 2018 bám sát Hướng dẫn số 82-HD/TĐTN-BTG ngày 12/04/2017 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc hướng dẫn học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.

2. Thời gian tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên năm 2018 từ ngày 30/6 đến ngày 30/8/2018. Các đơn vị tiến hành biên tập tin, bài, hình ảnh tổ chức học tập và gửi về Thành Đoàn qua Ban Tuyên giáo Thành Đoàn, email: tuoitredanangdn@gmail.com.

3. Các đơn vị có thể sử dụng hình thức tuyên truyền mang tính sáng tạo, lựa chọn hình thức học tập phù hợp với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên ở địa phương, đơn vị; đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt chi đoàn, chi hội gắn với việc khắc phục những vấn đề còn hạn chế của cá nhân, tổ chức.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Tuyên giáo Trung ương

  Đoàn (để báo cáo);

- Lưu VP, TG.                                                        

Nguyen Manh Dung.png

 

hình ảnh hoạt động tiêu biểu
Liên kết website
  • HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG

  • QUẬN ĐOÀN NGÔ QUYỀN - HẢI PHÒNG

  • QUẬN ĐOÀN THANH KHÊ

  • THÀNH ĐOÀN BUÔN MA THUỘT

  • THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG

  • TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

  • UBND QUẬN HẢI CHÂU

  • UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

© Copyright 2015 - Quận Đoàn Hải Châu
Địa chỉ: 329 Lê Thanh Nghị, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236 3822918.
Email: quandoanhaichau2008@gmail.com.
Website: http://www.quandoanhaichau.org.vn.

noi that tre em| xe đẩy em bé| đèn pin siêu sáng| Phòng ngủ đẹp Nội thất phòng ngủ Giường ngủ đẹp Sofa da Sofa góc doc truyen online| truyen tien hiep| truyen sac hiep

1930923
Powered (+) Designed
Vietstar Media